Konstruktionen av den underjordiska tunneln och alla de tekniska verken borjade i mitten av 20-talet och fullbordades 1931. Genom tunneln leds Epta Piges och Lutani - flodens vatten till dammen. Tunneln ar 150 meter lang och 13 meter djup och ungefar i dess mitt finns en brunn som fungerar bade som takfonster och ventilationslucka. Att vandra i den 150 m langa underjordiska gangen, med fotterna i vattnet, kanns som om man befinner sig i en annan dimension. En spannande upplevelse som man aldrig glommer.