Konstruksjon av tunnelen og den andre tekniske arbeidene begynte i 1920-årene og ble avsluttet i 1931. Gjennom tunnelen renner vannet fra Epta Piges og Loutanis til innsjøen som ble til da dammen ble dannet. Innsjøen er 150 meter lang og det finnes en brønn som fungerer som belysning og ventilasjon. Dybden er på 13 meter. Når en går gjennom tunnelen og vannet som renner gjennom den, har man følelsen av å være i en annen dimensjon. Dette er noe som man husker for resten av livet.