Η σήραγγα και όλα τα τεχνικά έργα άρχισαν να κατασκευάζονται μέσα στη δεκαετία του '20 και ολοκληρώθηκαν το 1931. Μεσω της σήραγγας μεταφέρεται το νερό των Επτά Πηγών και του Λουτάνη στη λίμνη η οποία δημιουργήθηκε με την κατασκευή ενός φράγματος.
      Έχει μήκος 150 μέτρα και στο μέσον της περίπου υπάρχει ένα πηγάδι το οποίο χρησιμεύει ως φωταγωγός και αεραγωγός το δε βάθος της είναι 13 μέτρα. Περνώντας κανείς μέσα από τη σήραγγα και περπατώντας μέσα στο νερό, νοιώθει να βρίσκεται σε μια άλλη διάσταση. Η εμπειρία αυτή μένει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό των επισκεπτών.