Περνώντας μέσα από τη σήραγγα μήκους 150 μέτρων φτάνουμε στη λίμνη. Αυτή δημιουργήθηκε από ένα φράγμα του οποίου η κατασκευή τελείωσε το 1931. Έχει μήκος 200 μέτρα περίπου, το πλάτος της κυμαίνεται από 10 ώς 50 μέτρα και το βάθος της από 1 ως 8 μέτρα. Λειτουργεί ως αποθετήρας νερού το οποίο χρησιμοποιείται για άρδευση στη περιοχή Κολύμπια . Η λίμνη των Επτά Πηγών είναι ο μοναδικός χώρος στη Ρόδο που μπορεί κανείς να κάνει μπάνιο σε γλυκό νερό και να απολαύσει τη δροσιά του τρεχάμενου νερού και του δάσους που περιβάλει τη λίμνη. Μετά την έξοδο από τη σήραγγα πρέπει να προχωρήσει κανείς αριστερά για να φτάσει στο φράγμα με τον καταρράκτη.